BACK

 

 

 

An

Etape/ Denumirea Activităţii

0

1

2012

Etapa 1 (Fundamentarea stiintifica a influentei diferitilor parametri fizico-chimici ai substratului asupra interactiunii dispozitivelor protetice tubulare cu celulele eukariote si procariote, in scopul optimizarii naturii si suprafetei acestora)

Activitatea 1.1. Constituirea unei minicolectii de tulpini bacteriene si fungice izolate din infectii cu producere de biofilme asociate dispozitivelor protetice tubulare

Constituirea unei minicolectii de tulpini bacteriene si fungice izolate din infectii cu producere de biofilme asociate dispozitivelor protetice tubulare

Activitatea 1.2. Stabilirea unor profiluri detaliate de virulenta si rezistenta la antibiotice a acestor tulpini, printr-o abordare complexa, la nivel fenotipic si molecular

Stabilirea unor profiluri detaliate de virulenta si rezistenta la antibiotice a acestor tulpini, printr-o abordare complexa, la nivel fenotipic si molecular

Activitatea 1.3. Selectare polimeri, elaborare recepturi si stabilirea conditiilor tehnologice pentru obtinerea de esantioane standardizate de materiale utilizate la realizarea dispozitivelor protetice tubulare medicale

Selectare polimeri, elaborare recepturi si stabilirea conditiilor tehnologice pentru obtinerea de esantioane standardizate de materiale utilizate la realizarea dispozitivelor protetice tubulare medicale

Activitatea 1.4. Analiza proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor experimentale si a diferitilor parametri fizico-chimici si morfologici ai suprafetelor obtinute (hidrofobicitate, rugozitate etc)

Analiza proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor experimentale si a diferitilor parametri fizico-chimici si morfologici ai suprafetelor obtinute (hidrofobicitate, rugozitate etc)

Managementul proiectului; realizarea pagina web

Managementul proiectului; realizarea pagina web

2013

Etapa 2 (Realizare model experimental dispozitive protetice tubulare stratificate cu proprietati antibiofilm)

Activitatea 2.1. Studiul capacitatii diferitelor tulpini microbiene de a coloniza diferitele suprafete utilizand modele experimentale standardizate, brevetate

Studiul capacitatii diferitelor tulpini microbiene de a coloniza diferitele suprafete utilizand modele experimentale standardizate, brevetate

Activitatea 2.2. Studiul aderentei celulelor epiteliale la diferitele suprafete

Studiul aderentei celulelor epiteliale la diferitele suprafete

Activitatea 2.3. Selectarea materialelor optime biocompatibile si cu proprietati anti-biofilm

Selectarea materialelor optime biocompatibile si cu proprietati anti-biofilm

Activitatea 2.4. Selectarea metodelor optime pentru peliculizarea/filmarea cateterelor; obtinerea de esantioane standardizate; obtinerea dispozitivelor protetice tubulare dublu-stratificate si evaluarea interactiei strat-substrat

Selectarea metodelor optime pentru peliculizarea/filmarea cateterelor; obtinerea de esantioane standardizate; obtinerea dispozitivelor protetice tubulare dublu-stratificate si evaluarea interactiei strat-substrat

Activitatea 2.5. Realizare model experimental dispozitive protetice tubulare stratificate obtinute prin tehnologia de coextrudare si caracterizarea fizico-chimica si mecanica a acestora: rezistenta la tractiune, alungirea la rupere, duritatea Shore A, rezistenta la soc Charpy, absorbtia de apa, continutul de substante oxido-reducatoare, migrarea plastifiantului, verificarea sterilitatii

Realizare model experimental dispozitive protetice tubulare stratificate obtinute prin tehnologia de coextrudare si caracterizarea fizico-chimica si mecanica a acestora: rezistenta la tractiune, alungirea la rupere, duritatea Shore A, rezistenta la soc Charpy, absorbtia de apa, continutul de substante oxido-reducatoare, migrarea plastifiantului, verificarea sterilitatii

Activitatea 2.6. Studiul fizico-chimic si morfologic al acoperirilor; studiul interfetei suport-film subtire depus; studiul hidrofobicitatii in regim laminar

Studiul fizico-chimic si morfologic al acoperirilor; studiul interfetei suport-film subtire depus; studiul hidrofobicitatii in regim laminar

Activitatea 2.7. Studiul interactiunii suprafetelor obtinute cu microorganisme PK si EK in stare planctonica si aderate

Studiul interactiunii suprafetelor obtinute cu microorganisme PK si EK in stare planctonica si aderate

Activitatea 2.8. Studiul duratei optime de viata al dispozitivelor protetice tubulare obtinute; studiul integritatii filmului

Studiul duratei optime de viata al dispozitivelor protetice tubulare obtinute; studiul integritatii filmului

Activitatea 2.9. Diseminarea rezultatelor: participari la conferinte nationale si internationale, redactare de lucrari stiintifice

Diseminarea rezultatelor: participari la conferinte nationale si internationale, redactare de lucrari stiintifice

Activitatea 2.10. Selectarea filmelor subtiri, cu proprietati antimicrobiene si antibiofilm

Selectarea filmelor subtiri, cu proprietati antimicrobiene si antibiofilm

Activitatea 2.11. Managementul proiectului; actualizarea paginii web

Managementul proiectului; actualizarea paginii web

2014

Etapa 3 (Obtinerea dispozitivelor protetice tubulare peliculizate cu nanoparticule cu activitate antimicrobiana)

Activitatea 3.1. Selectarea si optimizarea metodelor de sinteza pentru nanoparticule si studiul influentei acestora asupra matricii polimerice

Selectarea si optimizarea metodelor de sinteza pentru nanoparticule si studiul influentei acestora asupra matricii polimerice

Activitatea 3.2. Caracterizarea materialelor prin TEM, SEM, XRD, FTIR, UV-VIS

Caracterizarea materialelor prin TEM, SEM, XRD, FTIR, UV-VIS

Activitatea 3.3. Realizare model experimental dispozitive protetice tubulare peliculizate obtinute prin tehnologia de extrudare si caracterizarea fizico-chimica si mecanica a acestora: rezistenta la tractiune, alungirea la rupere, duritatea Shore A, rezistenta la soc Charpy, absorbtia de apa, continutul de substante oxido-reducatoare, migrarea plastifiantului, verificarea sterilitatii

Realizare model experimental dispozitive protetice tubulare peliculizate obtinute prin tehnologia de extrudare si caracterizarea fizico-chimica si mecanica a acestora: rezistenta la tractiune, alungirea la rupere, duritatea Shore A, rezistenta la soc Charpy, absorbtia de apa, continutul de substante oxido-reducatoare, migrarea plastifiantului, verificarea sterilitatii

Activitatea 3.4. Studiul interactiunii materialelor obtinute cu celulele microbiene (activitate antimicrobiana; antibiofilm)

Studiul interactiunii materialelor obtinute cu celulele microbiene (activitate antimicrobiana; antibiofilm)

Activitatea 3.5. Studiul biocompatibilitatii materialelor obtinute (citotoxicitate, ciclu celular)

Studiul biocompatibilitatii materialelor obtinute (citotoxicitate, ciclu celular)

Activitatea 3.6. Studiul duratei optime de viata ale cateterelor obtinute; eliberarea Ag+ din catetere

Studiul duratei optime de viata ale cateterelor obtinute; eliberarea Ag+ din catetere

Activitatea 3.7. Diseminarea rezultatelor: participari la conferinte nationale si internationale, redactare de lucrari stiintifice

Diseminarea rezultatelor: participari la conferinte nationale si internationale, redactare de lucrari stiintifice

Activitatea 3.8. Managementul proiectului; actualizarea paginii web

Managementul proiectului; actualizarea paginii web

2014

Etapa 4 (Obtinerea de dispozitive protetice tubulare impregate cu agenti antimicrobieni/antibiofilm/anti-fouling)

Activitatea 4.1. Studiul procesului de imobilizare a diversilor agenti in functie de natura substratului

Studiul procesului de imobilizare a diversilor agenti in functie de natura substratului

Activitatea 4.2. Realizare model experimental prin functionalizarea de dispozitive protetice tubulare obtinute prin extrudare

Realizare model experimental prin functionalizarea de dispozitive protetice tubulare obtinute prin extrudare

Activitatea 4.3. Realizare model experimental dispozitive protetice tubulare functionalizate obtinute prin tehnologia de extrudare

Realizare model experimental dispozitive protetice tubulare functionalizate obtinute prin tehnologia de extrudare

Activitatea 4.4. Caracterizarea fizico-chimica si mecanica a acestora: rezistenta la tractiune, alungirea la rupere, duritatea Shore A, rezistenta la soc Charpy, absorbtia de apa, continutul de substante oxido-reducatoare, migrarea plastifiantului, verificarea sterilitatii

Caracterizarea fizico-chimica si mecanica a acestora: rezistenta la tractiune, alungirea la rupere, duritatea Shore A, rezistenta la soc Charpy, absorbtia de apa, continutul de substante oxido-reducatoare, migrarea plastifiantului, verificarea sterilitatii

Activitatea 4.5. Caracterizarea dispozitivelor protetice tubulare funcţionalizate: SEM, FTIR, TEM

Caracterizarea dispozitivelor protetice tubulare functionalizate: SEM, FTIR, TEM

Activitatea 4.6. Studiul influentei suprafetelor functionalizate obtinute asupra dinamicii si vitezei de formare a biofilmelor microbiene

Studiul influentei suprafetelor functionalizate obtinute asupra dinamicii si vitezei de formare a biofilmelor microbiene

Activitatea 4.7. Studiul duratei optime de viata ale dispozitivelor protetice tubulare obtinute; studiul integritatii filmului

Studiul duratei optime de viata ale dispozitivelor protetice tubulare obtinute; studiul integritatii filmului

Activitatea 4.8. Diseminarea rezultatelor: participari la conferinte nationale si internationale, redactare de lucrari stiintifice

Diseminarea rezultatelor: participari la conferinte nationale si internationale, redactare de lucrari stiintifice

2015

Etapa 5. (Obtinerea dispozitivelor protetice tubulare polimerice cu potential de eliberare controlata de substante cu proprietati antimicrobiene si antibiofilm)

Activitaea 5.1. Selectarea materialului pentru obtinerea dispozitivelor protetice tubulare si a substantei optime cu rol in prevenirea colonizarii microbiene. Elaborare specificatie tehnica. Realizarea dispozitivelor protetice tubulare cu proprietati antimicrobiene si antibiofilm

Selectarea materialului pentru obŢinerea dispozitivelor protetice tubulare si a substanţei optime cu rol n prevenirea coloniz?rii microbiene. Elaborare specificatie tehnica. Realizarea dispozitivelor protetice tubulare cu proprietati antimicrobiene si antibiofilm

Activitaea 5.2. Caracterizarea dispozitivelor protetice tubulare functionalizate: SEM, FTIR, XRD

Caracterizarea dispozitivelor protetice tubulare functionalizate: SEM, FTIR, XRD

Activitaea 5.3. Studiul procesului de eliberare in timp a substantelor cu rol in prevenirea colonizarii microbiene

Studiul procesului de eliberare in timp a substantelor cu rol in prevenirea colonizarii microbiene

Activitaea 5.4. Studiul duratei optime de viata ale dispozitivelor protetice tubulare obtinute; studiul integritatii filmului

Studiul duratei optime de viata ale dispozitivelor protetice tubulare obtinute; studiul integritatii filmului

Activitaea 5.5. Experimentarea si verificarea dispozitivelor protetice tubulare obtinute

Experimentarea si verificarea dispozitivelor protetice tubulare obtinute

Activitaea 5.6. Selectarea caracteristicilor optime ale dispozitivelor protetice tubulare; Realizarea de fise de produs

Selectarea caracteristicilor optime ale dispozitivelor protetice tubulare; Realizarea de fise de produs

Activitaea 5.7. Analiza comparativa a proprietatilor dispozitivelor tubulare protetice realizate in cadrul proiectului

Analiza comparativa a proprietatilor dispozitivelor tubulare protetice realizate in cadrul proiectului

Activitaea 5.8. Certificarea CE a dispozitivelor protetice tubulare cu proprietati antibiofilm si formularea unor indicatii clinice pentru produsele obtinute

Certificarea CE a dispozitivelor protetice tubulare cu proprietati antibiofilm si formularea unor indicatii clinice pentru produsele obtinute

Activitaea 5.9. Diseminarea rezultatelor: participari la conferinte nationale si internationale, redactare de lucrari stiintifice; brevetare

Diseminarea rezultatelor: participari la conferinte nationale si internationale, redactare de lucrari stiintifice; brevetare

Activitaea 5.10. Management de proiect; Actualizarea paginii web

Management de proiect; Actualizarea paginii web

 

 

 

BACK