BACK

 

 

Proiectul vizează depăşirea colonizării bacteriene a dispozitivelor protetice tubulare, aceasta fiind una dintre cele mai intalnite motive de eşec a dispozitivelor tubulare protetice. Principalele obiective ale proiectului includ modificările de suprafață ale dispozitivelor protetice tubulare existente, dar, de asemenea, modificări chimice ale materialelor vor fi testate, în special din punctul de vedere al proprietăţilor de eliberare de substanţe medicamentoase. Ca tehnici de modificare de suprafață, vor fi testate metodele chimice de modificare, pentru că permite interacțiuni puternice între substrat şi acoperirile realizate. Bazat pe experiența existentă dispozitivele tubulare protetice pe bază de PVC vor fi utilizate ca substrat. Modificările de suprafață vor implica înlocuirea parţială a Cl cu HO, urmată de diferite reacțiii chimice precum:

1.      alchilare / acilarea atunci când grupurile hidrofobe sunt destinate a fi atașat pe suprafața dispozitivelor tubulare (în acest fel, aderenta bacteriană nu este favorizată);

2.      depunerea unui strat subţire de poliuretan sau silicon pornind de la prepolimeri sintetizaţi, reacția chimică având loc între prepolimer și grupările hidroxil din alcoolul polivinilic rezultat prin substituţia parţială a Cl din PVC cu OH;

3.      de acoperire a suprafețelor dispozitivelor tubulare cu nanoparticule antimicrobiene, stabilitatea acoperirii fiind îmbunătăţite prin functionalizarea corespunzătoare a substratului (în cazul în care vor fi depuse nanoparticule de Ag, dispozitivele tubulare pe bază de PVC vor fi parţial funcţionalizate cu SH;

4.      dispozitivele protetice tubulare vor fi impregnate cu agenti antimicrobieni / antibiofilm / anti-miros, legarea chimică fiind preferată și

5.      vor fi obținute noi dispozitive tubulare ai căror pereţi vor acţiona ca suport pentru eliberarea de medicamente.

Toate aceste dispozitive vor fi selectate cu atenție și vor face obiectul unor publicații științifice și brevete. Scopul final al proiectului este de certificare CE și, în final comercializarea disozitivelor tubulare.

 

 

The project is intended to overcome the bacterial colonization of the prosthetic tubular devices, this being one of the most common reasons of the tubular devices failures. The main objectives of the project include the surface modifications of the existing prosthetic tubular devices but, also bulk modifications will be tested, especially from the point of view of drug release properties. As surface modifications techniques, chemically modifications will be tested because it allows strong interactions between substrate and coating. Based on the existing expertise the PVC based devices will be used as substrate. The surface modifications will involve the partial substitution of Cl with HO followed by different chemical reaction:

1.      alkylation/acylation when hydrophobic groups are intended to be attached on the surface of the tubular devices (in this way, the adhesion of bacteria is not favored);

2.      thin polyurethane or silicon layer deposition starting from synthesized prepolymers, the withdrawal reaction being between prepolymer and hydroxyl groups of partially substituted PVC support;

3.      coating of the tubular devices surfaces with antimicrobial nanoparticles, the stability of the coating being improved by proper functionalization of the substrate (if nanoAg are intended to be deposited on the PVC tubular devices, chloride will be partially substituted with SH;

4.      the tubular prosthetic devices will be impregnated with antimicrobial/antibiofilm/anti-fouling agents, chemical bonding being prefered; and

5.      new tubular devices will be obtained, the wall acting as a support for drug delivery.

All these devices will be carefully selected and will be the subject of various scientific publications and patents. The ultimate goal of the project is the CE certification and finally their commercialization.

 

 

BACK