BACK

 

Etapa I/decembrie 2012

În cadrul primei etape de derulare a proiectului s-au realizat integral obiectivele şi activităţile propuse. Dintre rezultatele majore ale proiectului se pot enumera următoarele:

-     realizarea unei minicolecţii de tulpini bacteriene şi fungice izolate din infecţii cu producere de biofilme asociate dispozitivelor protetice tubulare;

Imagini SEM caracteristice: a) secţiune prin cateter; b) dezvoltarea biofilmului pe suprafaţa recepturii de PVC

-     stabilirea unor profiluri detaliate de virulenţă şi rezistenţa la antibiotice a acestor tulpini, la nivel fenotipic şi molecular;

-     s-au selectat polimerii ce se vor utiliza în etapele următoare;

-     s-au elaborat recepturi şi s-au stabilit condiţiile tehnologice pentru obţinerea eşantioanelor standardizate pentru realizarea dispozitivelor protetice tubulare medicale;

-     s-au realizat studii şi analize privind proprietăţile fizico-mecanice ale materialelor experimentale şi a diverşilor parametrii fizico-chimici şi morfologici ai suprafeţelor obţinute;

-     aceste rezultate au făcut obiectul unui amplu raport de fază precum şi a unui număr impresionant de articole (>10 articole ISI) şi participarea la o conferinţă.

 

 

Etapa 2/decembrie 2013

În cadrul etapei curente s-a urmărit obţinerea unor modele experimentale de dispozitive protetice tubulare stratificate cu proprietăţi antibiofilm. O atenţie deosebită s-a acordat obţinerii, caracterizării şi testării modelelor experimentale de tip PVC/PE deoacere, inalta hidrofobie a PE permite fixarea problematică a microorganismelor pe suprafaţă. De asemenea, au fost obţinute şi diverse materiale pornind de la cele două sorturi de PVC medical RB1 şi RB3 prin funcţionalizare pe suprafaţă. În acest sens, cele două torturi de PVC au fost imersate în diverse soluţii care să permită functionalizarea suprafetei de PVC (NaOH şi AgNO3 diverse condiţii). Materialele astfel obţinute au fost caracterizare prin tehnici adecvate dintre care se va menţiona doar microscopia FTIR, o tehnica relativ puţin cunoscută dar care a permis obţinerea unor informaţii deosebit de utile privind interfaţa PVC/PE sau distribuţia anumiter elemente pe suprafaţă, etc.

Pentru realizarea dispozitivelor medicale stratificate s-a tinut cont de utilizarea in contact cu corpul uman pe durate prelungite. Din acest motiv au fost selectate urmatoarele sorturi de PVC de uz medical, codificate RB1 si RB3 (plastifiat cu di-2 etil-hexil-ftalat),

Materialul RB1 este mai viscos in topitura, are o compozitie mai compacta deoarece cantitatea de plastifiant este mai mica decat in materialul RB3. Ca urmare, asa cum era de asteptat, materialul RB1 este putin mai rigid (prezinta duritate si rezistenta la tractiune mai mare), prezinta flexibilitate mai mica (proprietati de alungire si elasticitate) fata de materialul RB3. Acest lucru se observa din valorile tuturor proprietatilor mecanice expuse in de mai jos. Diferentele dintre valori nu sunt mari, ele reflecta posibilitatea utilizarii celor doua materiale pentru aplicatii in dispozitive medicale diferite ca forma si utilizare.

Dupa imbatranirea accelerata la 70oC timp de 168 ore, RB1 si RB3 sufera usoare modificari morfologice, ceea ce se reflecta prin scaderea proprietatilor mecanice impuse de domeniul de aplicare.

Absorbtia de apa in compoundurile RB1 si RB3 este aproape nula.

Migrarea plastifiantului prezinta valori extrem de mici, ceea ce conduce la observatia ca materialele RB1 si RB3 nu cedeaza plastifiant in corpul uman deci sunt biocompatibile.

 

Valorile proprietatilor mecanice pentru probele RB1 si RB3

Nr. Crt.

 

Caracteristici,

UM

RB1

RB3

Standard metoda de analiza

1.

Duritate, oShA

91

87

SR EN ISO 868:2003

2.

Elasticitate, %

6

6

SR EN ISO 527-3:2000

3.

Modul

N/mm2

100%

10,8

9,8

SR EN ISO 527-3:2000

300%

18

16,3

SR EN ISO 527-3:2000

4.

Rezistenta la tractiune, N/mm2

20,2

19,2

SR EN ISO 527-3:2000 v=200mm/min

Epruvete tip 5

5.

Alungirea la rupere, %

380

413

SR EN ISO 527-3:2000 v=200mm/min

6.

Alungirea remanenta, %

72

80

SR EN ISO 527-3:2000 v=200mm/min

7.

Rezistenta la sfasiere, N/mm

98,5

100

SR EN ISO 527-3:2000 v=200mm/min

8.

Densitate, g/cm3

1,25

1,24

SR EN ISO 1183-1:2004

9.

Uzura, mm3

98

100

SR EN ISO 4649/2010

10.

Punct de inmuiere Vicat, oC

55

51

SR EN ISO 306/2005

11.

Rezistenta la soc Charpy, kJ/m2

0,4

0,48

SR EN ISO 179/2001

12.

Duritate Shore, oShA

89

87

SR EN ISO 868:2003

13.

Absorbtia de apa, %

0,0004

0,0005

SR EN ISO 62: 2004 Metoda 1

14.

Migrarea plastifiantului, g

0,02

 

SR EN ISO 177/19

Imbatranire accelerata 70oC, 168 ore

1.

Duritate, oShA

91

87

SR EN ISO 868:2003

2.

Elasticitate, %

7

6

SR EN ISO 527-3:2000

3.

 

 

Modul, N/mm2

100%

Modul, N/mm2

10,3

 

16,3

9,5

 

15,8

SR EN ISO 527-3:2000

4.

Rezistenta la tractiune, N/mm2

19

17,4

SR EN ISO 527-3:2000 v=200mm/min

Epruvete tip 5

5.

Alungirea la rupere, %

420

380

SR EN ISO 527-3:2000 v=200mm/min

6.

Alungirea remanenta, %

96

98

SR EN ISO 527-3:2000 v=200mm/min

7.

Rezistenta la sfasiere, N/mm2

117

90,5

SR EN ISO 527-3:2000 v=200mm/min

 

În cazul probelor PVC/PE au fost analizate prin FTIR după o prealabilă desprindere parţială a celor două straturi (dispersia radiaţiei şi grosimea foarte mică a PE fac problematică identificarea polietilenei. Prin monitorizarea adecvată se pot pune în evidenţă cele două straturi aferente PVC (1723cm-1) şi respectiv PE (2920cm-1). În aceste condiţii se poate lesne identifica stratul de PVC şi stratul de PE.

 

Monitorizarea distributiei PVC

Monitorizarea distributiei PE

 

 

Studiul aderentei celulelor epiteliale la diferitele suprafeţe polimerice

Capacitatea de aderenţă la suprafaţa biomaterialelor testate a celulelor epiteliale reprezentate de linia celulara Hep-2 a fost apreciată prin vizualizarea monostratului celular la microscopul inversat.

  

Fig. Aspectul microscopic al celulelor epiteliale aderate la suprafaţa biomaterialelor (microscop inversat, 200x) (a. RB1; b. RB3; c. PE)

 

Etapa 3/decembrie 2014

Scopul acestei etape a fost realizarea de nanoparticule de Ag adecvate pentru inglobarea in polimer (PVC) precum şi obtinerea de dispozitive tubulare stratificate cu proprietati antimicrobiene, utilizand tehnologiile de prelucrare in topitura prin coextrudare si extrudare a unor recepturi de PVC plastifiat.

Pentru efectuarea acestor lucrari, intr-o prima etapa au fost selectate materiile prime necesare obtinerii de recepturi polimerice si anume: PVC pulbere cu K-vert 70 si absorbtie de plastifiant 144%, trei tipuri de plastifianti: adipat, citrate si ftalat (DOP), lubrifiant ulei de soia epoxidat, stabilizatori termici, antioxidant, doua tipuri de agent antimicrobian incapsulate in material ceramic si in copolimer etilen vinilacetat.

In vederea prelucrarii prin coextrudare au fost efectuate urmatoarele modele experimentale:

-         Realizare recepturi de PVC plastifiat cu cele trei tipuri de plastifianti codificate P1m, P2m, RB, P1S3, P1B2, P2S3, P2B2, RBS3, RBB2 la nivel laborator si testarea proprietatilor fizico-mecanice, de curgere in topitura si activitate antimicrobiana;

-         Selectarea recepturilor cu activitate antimicrobiana evident, in vederea prelucrarii tubulaturilor coextrudate;

-         Realizarea granulelor din recepturile selectate;

-         Coextrudarea in vederea obtinerii de tubulaturi cu strat exterior antimicrobian.

Tubulaturile stratificate au fost obtinute prin metoda de impregnare prin imersare in solutie apoasa de azotat de argint. Aceeasi metoda a fost aplicata epruvetelor plane din materialele martor, pentru a fi analizate din punct de vedere al proprietatilor fizico-mecanice, sterilitatii si unghiul de contact. Recepturile martor au fost analizate din punct de vedere al pierderii de plastifiant.

O activitate esentiala a etapei o reprezinta testarea activității antimicrobiene și a biocompatibilității unor suprafețe pe bază de PVC în scopul obținerii unor noi materiale de acoperire a dispozitivelor medicale polimerice.

 

Nanoparticulele de Ag sunt cunoscute pentru activitatea antimicrobiana pronuntată dependenta de formă si dimensiune. În acest sens, au fost testate diverse rute de sinteză care induca proprietati antimicrobiene avansate prin controlul celor două caracteristici ale nanoparticulelor. Controlul formei si dimensiunii s-a realizat prin ruta de sinteză propusă: temperatura de lucru (de la temperature camerei la temperature de fierbere a solutiei), agent de reducere (glucoza, citrat sau acid ascorbic), concentratia de precursori (0.001 – 0.1N), natura precursorilor (lactat de argint sau azotat de argint), etc. Dintre probele realizate, activitate antimicrobiana maxima au manifestat probele obtinute utilizand diversi agenti de stabilizare.

 

 

Imagini TEM caracteristice nanoparticulelor de Ag (a. obtinut din AgNO3; b-c. obtinut din lactat de Ag)

 

 

 

Imagini TEM caracteristice probelor obţinute prin reducerea azotatului de argint, in prezenta PVA utilizat ca agent de stabilizare

 

Diametrele zonelor de inhibiţie, exprimate în mm, în urma testării calitative a activităţii antimicrobiene a suspensiilor de nanoparticule utilizate în peliculizare.

 

Tulpini microbiene testate

Diametrul zonelor de inhibiţie în mm

Ag NPS PVP

Ag NPS PVA

Ag NPS PVA + Lactat

S. aureus ATCC 25922

8

6

4

S. aureus 35 pl

8

8

6

Ps. aeuruginosa ATCC 27853

12

12

11

Ps. aeuruginosa 261

12

10

10

C. albicans 46

15

16

14

C. albicans 65

18

16

14

 

 

Aspectul zonelor de inhibiţie în urma testării  calitative a activităţii antimicrobiene a suspensiilor de nanoparticule utilizate în peliculizare, faţă de tulpinile de S. aureus 35 (stânga) şi S. aureus ATCC 25922 (dreapta).

 

Aspectul zonelor de inhibiţie în urma testării  calitative a activităţii antimicrobiene a suspensiilor de nanoparticule utilizate în peliculizare, faţă de tulpinile de P. aeruginosa 261 (stânga) şi P. aeruginosa ATCC 27853 (dreapta).

Aspectul zonelor de inhibiţie în urma testării  calitative a activităţii antimicrobiene a suspensiilor de nanoparticule utilizate în peliculizare, faţă de tulpinile de C. albicans 64 (stânga) şi C. albicans 45 (dreapta).

 

Suspensia de nanoparticule cu activitate microbicidă cu cel mai mare grad de eficienţă faţă de tulpinile testate a fost Ag NPS PVP, valoarea CMI fiind 19.53 μg/ml în toate cazurile. În schimb, nanoparticulele  codificate Ag NPS PVA-lactat au manifestat acţiune inhibitorie la concentraţii mai mari faţa de tulpinile bacteriene Gram pozitive de S. aureus.

 

Reprezentarea grafică a valorilor CMI ale suspensiilor de nanoparticule utilizate în etapa de peliculizare a biomaterialelor selectate.

 

Realizare recepturi polimerice, antimicrobiene

In scopul realizarii de dispozitive protetice tubulare prin coextrudare, au fost propuse urmatoarele scheme de recepturi polimerice conform tabelului.

 

Recepturi polimerice

Receptura

 

Material

P1 m

[%]

P1S3

[%]

P1B2

[%]

P2 m

[%]

P2S3

[%]

P2B2

[%]

RB

[%]

RBS3

[%]

RBB2

[%]

PVC

65

63

45

65

63

45

65

63

45

DOP

-

-

-

-

-

-

30

30

30

Proviplast 01422

30

30

30

-

-

-

-

-

-

Proviplast 2624

-

-

-

30

30

30

-

-

-

Ulei de soia epoxidat

1,8

1,8

2,0

2,5

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

Stabilizator stearat de Ca

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

Stabilizator stearat de Zn

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Antioxidant Irganox 1076

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Agent antibacterian S3

-

2

-

-

2

-

-

2

-

Agent antibacterian B2

-

-

20

-

-

20

-

-

20

 

Pentru analiza proprietatilor fizico-mecanice, recepturile experimentale au fost realizate initial la nivel laborator, prin amestecarea materiilor prime in plastograful Brabender Lab-Station, parametrii de amestecare fiind redaţi in tabel.

 

Parametri de realizare a recepturilor polimerice in plastograful Brabender

Receptura

Temperatura

[oC]

Turatie snecuri

[rot/min]

Durata

[minute]

P1 m

170

75

10

P1S3

175

80

10

P1B2

173

78

10

P2 m

172

79

10

P2S3

175

81

10

P2B2

176

80

10

RB

170

75

10

RB S3

175

80

10

RB B2

173

78

10

 

 

Imaginile de microscopie FTIR pot fi utilizate pentru analiza dispozitivelor tubulare protetice. Imaginea video permite analiza dispozitivului tubular, la nivel macroscopic. In sectiune, de asemenea s-a analizat, pe baza benzii de la 2965, 1747, 1301, 1150, 1086cm-1 sau la orice alta banda de absorbtie caracteristica PVC-ului. Pe baza imaginii FTIR se poate observa omogenitatea compozitională a materialului, zonele rosii din perete fiind caracteristice unor defecte (denivelări corespunzând zonelor de tip deal-vale). (imaginea FTIR a fost inregistrata doar partial datorita timpului de achizitie foarte mare necesar).

 

Figura 1. Imagini de microscopie FTIR caracterisice tuburilor de PVC

 

Studiul biocompatibilitatii suprafetelor obtinute

Analiza biocompatibilitatii materialelor obtinute s-a realizat prin studiul in vitro al interactiunii esantioanelor obtinute cu celulele Hep-2 cultivate timp de 24 de ore pe substraturile obtinute si analizate din punct de vedere morfologic. Colorarea monostratului celular de 24 de ore obtinut pe substraturile analizate cu iodura de propidiu a permis evidentierea unor detalii de morfologie ale celulelor aderate, ce confirma aspectul normal al acestora si proliferarea activa pe suprafetele investigate, evidentiata prin prezenta a numeroase celule in metafaza.

 

 

P1S1_400x.jpg

PIS1

P2_200x.jpg

P2

P2S1_400x.jpg

P2S1

P2S3_400x.jpg

P2S3

P2B1_400x.jpg

P2B1

P2B2_400x.jpg

P2B2

RB_200x_interf.jpg

RB

Imagini de microscopie de fluorescenta ale monostratului de celule Hep-2 dezvoltate pe suprafatele materialelor testate.

 

Studiul activitatii antibiofilm a materialelor testate prin punerea lor in contact direct cu tulpinile microbiene a relevat faptul ca dupa 24 de ore s-a constatat inhibarea semnificativa a dezvoltarii tulpinilor de B. subtilis si C. albicans, pentru toate materialele testate si o diminuare a dezvoltarii biofilmului in cazul tulpinilor de S. aureus si E. faecalis. P1S3 si P2S3, urmate de P1B2 si P2M, in timp ce materialele P2B2, P2S3, RB si RBB 3 au inhibat in mod semnificativ aderenta E. faecalis. In cazul tulpinii E. coli nu s-a observat efect inhibitor, ci unul usor stimulator al cresterii bacteriene in stare aderata.

 

Activitatea antibiofilm a materialelor testate cuantificata  prin determinarea numarului de UFC imediat dupa contact si la 24 ore de incubare.

 

CONCLUZII

In cadrul etapei curente s-a urmarit realizarea de nanoparticule de Ag cu activitate antimicrobiana precum si dispozitive protetice dublu strat cu activitate antimicrobiana.

Nanoparticulele de Ag au fost obtinute prin diverse rute de sinteză care să induca proprietati antimicrobiene avansate prin controlul celor două caracteristici ale nanoparticulelor: forma şi dimensiune. Controlul formei si dimensiunii s-a realizat prin ruta de sinteză propusă: temperatura de lucru (de la temperature camerei la temperature de fierbere a solutiei), agent de reducere (glucoza, citrat sau acid ascorbic), concentratia de precursori (0.001 – 0.1N), natura precursorilor (lactat de argint sau azotat de argint) sau agentul de stabilizare utilizat (PVA, PVP, Stearat, etc).

Dispozitivele antimicrobiene au fost obtinute prin doua metode diferite. Prin co-extrudare au fost obtinute obtinute dispozitive cu o suprafata antimicrobiana asigurata de prezenţa nanoparticulelor de Ag, utilizând polimeri comerciali cu continut variat de nanoparticule de Ag sau, prin depunerea de nanoparticule de Ag pe suprafaţa modelelor experimentale testate.

In cadrul primei activitati au fost realizate prin compoundare si granulare, trei tipuri de recepturi pe baza de PVC plastifiat cu di-2-etilhexilftalat (DOP), bis(2-(2-butoxietoxi)etil)adipat (sort Proviplast 01422) si tributil 2-acetilcitrat (sort Proviplast 2624) codificate P1m, P2m, RB, in scopul minimizarii pierderii de plastifiant, fenomen ce are loc pe perioada utilizarii in contact prelungit cu corpul uman sau pe perioada depozitarii. Pentru o evaluare corecta a proprietatilor fizico-mecanice, s-a optat pentru cantitati identice ale plastifiantilor in recepturi. In paralel au fost realizate aceleasi recepturi dar cu continut de aditiv antimicrobian pe baza de nanoparticule de argint inglobate in matrice ceramica sau in matrice de copolimer etilen vinilacetat.

Intr-o prima etapa granulele de recepturi au fost prelucrate prin presare pe presa Fontune Press, rezultand placi cu grosime de 1mm si filme din care au fost prelevate epruvete standardizate. Au fost analizate rezistenta la tractiune, alungirea la rupere, duritatea Shore A, modul, alungirea remanenta, absorbtia de apa.

Densitatea si indicele de curgere in topitura, impreuna cu proprietatile termice determinate prin analiza DSC, de unde au rezultat temperaturile de tranzitie vitroasa si de topire ale recepturilor pe baza de PVC, au oferit datele necesare proiectarii tehnologiei de prelucrare prin coextrudare.

Au fost realizate testari ale proprietatilor de biocompatibilitate si activitate antimicrobiana, la Partenerul P2. In functie de rezultatele obtinute au fost selectate recepturile care au prezentat activitatea antimicrobiana relevanta si efect citotoxic minim.

In lucrare au fost prezentate conditiile tehnologice pentru obtinere tubulaturi coextrudate, a caror structura a fost:

-         stratul exterior compus din polimer cu aditiv antimicrobian,

-         stratul interior compus din polimer martor.

Durata optima de viata a dispozitivelor protetice tubulare stratificate a fost analizata prin teste de imbatranire accelerata timp de 7 zile la temperatura de 100oC. Rezultatele au aratat ca o imbatranire mai accentuata a materialului si implicit alterarea proprietatilor fizico-mecanice, au fost observate pentru recepturile in care aditivul antimicrobian a fost incapsulat in matrice de copolimer etilen vinilacetat. Totusi, variatiile de proprietate s-au incadrat in limita celor 10% admise de standard.

In a doua activitate a etapei, recepturile pe baza de PVC plastifiat codificate P1m, P2m si RB au fost prelucrate prin tehnologia de extrudare, rezultand tubulaturi monostrat. Pentru obtinerea de dispozitive stratificate, acestea au fost supuse modificarii suprafetelor in contact cu solvent ciclohexanona si apoi au fost impregnate prin imersare in solutie apoasa preparata prin amestecarea timp de 10 minute  5.6 g/L zaharina de sodiu 20, 4 mM si  nitrat de argint  1–5 mM.

Probele obtinute au fost analizate din punct de vedere al proprietatilor fizico-mecanice, termice si sterilitatii. Valorile obtinute au condus la urmatoarea clasificare:

-         rezistenta la tractiune:       P2m > RB > P1m;

-         alungirea la rupere:           RB > P2 > P1;

-         duritate Shore A:               P2m > P1m > RB;

-         pierdere de plastifiant:      RB > P1m > P2m.

Toate probele s-au sterilizat cu oxid de etilena.

Avand in vedere rezultatele obtinute, se poate afirma ca utilizarea plastifiantilor pe baza de adipat, citrat si ftalat in recepturi de PVC de uz medical, impreuna cu stabilizatori termici, antioxidanti si aditivi antimicrobieni au condus la realizarea unor compounduri ale caror proprietati termice, au permis prelucrarea in topitura prin tehnologia de extrudare si coextrudare tubulaturi monostrat si dublustrat.

Proprietatile fizico-mecanice determinate s-au incadrat in normele impuse standardelor de produs, admitand ca toate recepturile pot fi utilizate la prelucrarea in tubulaturi medicale. Din comparatia lor, se poate admite ca recepturile plastifiate cu citrat sunt superioare celor plastifiate cu adipat si ftalat.

 

 

 

 

Investiţii în infrastructură: 262.698 + 98.069+24.003 RON adică 384.770RON

 

 

 

Applicaţii de brevet înregistrate la OSIM:

1.              Elena GROSU, Anton FICAI, Maria RAPA, Sorin ULINICI, Denisa FICAI, Ecaterina ANDRONESCU, Carmen BALOTESCU, Lia Mara DITU; Dispozitiv protetic tubular stratificat cu proprietati antimicrobiene; OSIM A/00904/25.11.2014.

 

Participare conferinţe:

1.             Elena GROSU, Anton FICAI, Maria RAPA, Grigore VLAD, Luiza JECU; Selecting medical grade polymers and testing for achieving antibacterial devices tubular prosthetic; International Conference on Materials Science & Engineering – BRAMAT 2013, 28.02–2.03 2013, BRAŞOV, ROMANIA;

2.             Participare la Simpozion PRIORICHEM, organizat de ICECHIM, perioada 24-25.10.2013, Bucuresti, cu lucrareaTESTING OF ANTIBACTERIAL AND ANTIBIOFILM NANOSTRUCTURED MATERIALS FOR STRATIFIED PROSTETHIC TUBULAR DEVICES” autori: Elena Grosu, Anton Ficai, Maria Rapa, Grigore Vlad, Luiza Jecu, Petruta Stoica

3.             Participare la Simpozion Environment&Progress organizat de Universitatea Babes-Bolyai Facultatea Stiinta si Ingineria Mediului si S.C. ICPE Bistrita S.A., in perioada 25.10.2013, Cluj, cu lucrarea “ELIMINAREA FACTORILOR DE RISC ÎN TIMPUL UTILIZĂRII DISPOZITIVELOR PROTETICE TUBULARE, PRIN MODIFICAREA PROPRIETAŢILOR SUPRAFEŢELOR ACESTORA”, autori: Elena Grosu, Anton Ficai, Maria Râpă, Grigore Vlad, Petruţa Stoica

4.             Elena GROSU,  Anton FICAI, Laura ALEXANDRESCU, Maria SONMEZ, Maria RAPA, Mihaela HETVARY, Mihaela ANDREICA, Luiza JECU, Environmental safety plastified compounds of polyvinyl chloride for antimicrobial medical devices, ELSEDIMA International Conference – 18-19 September 2014, Cluj-Napoca, Romania;

5.             Elena GROSU, Anton FICAI, Carmen BALOTESCU, Maria RAPA, Petruta STOICA, Luiza JECU, Mihaela ANDREICA, Mihaela HETVARI; Antibacterial nanostructured medical devices, International Symposium - “PRIORITIES OF CHEMISTRY FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT”, PRIOCHEM, 10th Edition, ROMANIA – Bucharest, October 30th – 31th, 2014;

6.             Oana Cristina DUTA, Denisa FICAI, Anton FICAI, Ecaterina ANDRONESCU, Roxana TRUSCA, Madalina Georgiana ALBU, Marius RADULESCU, Grigore MIHAESCU, Lia Mara DITU; Synthesis of antimicrobial materials with regenerative function by LBL method; Proceedings of the 4th International Conference on Advanced Materials and Systems, ICAMS 2014, 6pag

 

Publicare de articole:

1.            Dan Eduard MIHAIESCU, Alexandru Mihai GRUMEZESCU, Ecaterina ANDRONESCU, Georgeta Voicu, Anton FICAI, Otilia Ruxandra VASILE, Coralia BLEOTU and Crina SAVIUC; Prosthetic Devices with Functionalized Anti-biofilm Surface Based NanoAg@C18; Current Organic Chemistry, 2013, 17, 105-112;

2.            Voicu, G; Andronescu, E; Grumezescu, AM; Huang, KS; Ficai, A; Yang, CH; Bleotu, C; Chifiriuc, MC; Antitumor Activity of Magnetite Nanoparticles: Influence of Hydrocarbonated Chain of Saturated Aliphatic Monocarboxylic Acids; Current Organic Chemistry: 2013:17(8):831-840;

3.            Alexandru Mihai GRUMEZESCU; Essential Oils and Nanotechnology for Combating Microbial Biofilms; Current Organic Chemistry, 2013, 17, 90-96;

4.            Ion ANGHEL, Carmen LIMBAN, Alexandru Mihai GRUMEZESCU, Alina Georgiana ANGHEL, Coralia BLEOTU, Mariana Carmen CHIFIRIUC; In vitro evaluation of anti-pathogenic surface coating nanofluid, obtained by combining Fe­O4/C12 nanostructures and 2-((4-ethylphenoxy) methyl)-N-(substituted-phenylcarbamothioyl)-benzamides; Nanoscale Research Letters 2012, 7:513;

5.            Ion ANGHEL, Alexandru Mihai GRUMEZESCU, Ecaterina ANDRONESCU, Alina Georgiana ANGHEL, Anton FICAI, Crina SAVIUC, Valentina GRUMEZESCU, Bogdan Stefan VASILE, Mariana Carmen CHIFIRIUC; Magnetite nanoparticles for functionalized textile dressing to prevent fungal biofilms development; Nanoscale Research Letters: 2012;7(1):501-506;

6.            Ion ANGHEL, Alina Maria HOLBAN, Ecaterina ANDRONESCU, Alexandru Mihai GRUMEZESCU, Mariana Carmen CHIFIRIUC; Efficient surface functionalization of wound dressings by a phytoactive nanocoating refractory to Candida albicans biofilm development; Biointerphases 2013, 8:12-20;

7.            Ion ANGHEL and Alexandru Mihai GRUMEZESCU; Hybrid nanostructured coating for increased resistance of prosthetic devices to staphylococcal colonization; Nanoscale Research Letters 2013, 8:6;

8.            PC Balaure; E Andronescu; AM Grumezescu; A Ficai; KS Huang; CH Yang; CM Chifiriuc; YS Lin; Fabrication, characterization and in vitro profile based interaction with eukaryotic and prokaryotic cells of alginate-chitosan-silica biocomposite; International Journal of pharmaceutics; 2013:441(1-2):555-561;

9.            Madalina Georgiana FLOREA, Ioan-Avram NEDELCU, Camelia UNGUREANU, Anton FICAI, Denisa FICAI, Cornelia GURAN, Ecaterina ANDRONESCU; Alginate and sulfanilamide based DDS with antibacterial activity; International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials, 2013:accepted paper;

10.        Elena GROSU, Anton FICAI, Maria RAPA, Grigore VLAD, Luiza JECU; Selecting medical grade polymers and testing for achieving antibacterial devices tubular prosthetic, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, under review;

11.        Grumezescu AM, Ghitulica CD, Voicu G, et al. New silica nanostructure for the improved delivery of topical antibiotics used in the treatment of staphylococcal cutaneous infections. International Journal of Pharmaceutics. Mar 25 2014;463(2):170-176;

12.        Oana Cristina DUTA, Denisa FICAI, Anton FICAI, Ecaterina ANDRONESCU, Roxana TRUSCA, Madalina Georgiana ALBU, Marius RADULESCU, Grigore MIHAESCU, Lia Mara DITU; Synthesis of antimicrobial materials with regenerative function by LBL method; Proceedings of the 4th International Conference on Advanced Materials and Systems, ICAMS 2014, 6pag (acceptat spre publicare);

 

BACK